Oktober 2009 - Temperatur i havet

I början av oktober fanns i Bottniska viken och Östersjön ett värmeunderskott som gjorde att ytvattentemperaturerna låg 1.5-2.5 grader under de normala. Detta underskott minskade dock något under månaden i samband med effektiv omblandning i de friska vindarna.

Kallt i Östersjön, varmt i Västerhavet

I början av oktober fanns i Bottniska viken och Östersjön ett värmeunderskott som gjorde att ytvattentemperaturerna låg 1.5-2.5 grader under de normala.

Detta underskott minskade dock något under månaden i samband med effektiv omblandning i de friska vindarna. I slutet av perioden låg de flesta stationerna i området närmare sina respektive normaltemperaturer.

Månadsmedel blev för dessa stationer något under det för normalperioden. Trots temperaturer under de normala noterades dock ingen extrem kyla, så den första isen i Bottenviken kan förmodligen låta vänta på sig i ytterligare någon månad.

I Västerhavet var situationen den motsatta. Där var inledningsvis ett värmeöverskott i ytvattnet på cirka 1.5 - 2 grader, som under månaden sakta jämnade ut sig.

Den period av högtryck och nordvindar som slutet av oktober bjöd resulterade i att Väderöarna i slutet av månaden låg en dryg grad under normalvärdet. I övrigt hamnade månadsmedelvärdet för västkuststationerna något över normalperiodens oktobermedel.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2009
Ytvattentemperatur i havet 15 oktober 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 oktoberl 2009
Ytvattentemperatur i havet 29 oktober 2009 Förstora Bild