Oktober 2008 - Vattenstånd och vågor

En passerande varmfront med kraftiga vindar skapade höga vågor i början av månaden. I samband med ett omfattande lågtryck med tillhörande fronter pressades det in vatten i Bottenviken, där månadens högsta vattenstånd uppmättes under natten till den 26.

Höga vågor

En passerande varmfront med kraftiga vindar skapade höga vågor i början av månaden. Södra Östersjön hade den 2 en maximal våghöjd på 6.7 m.

Den 5 uppmättes åter kraftiga vindar, och Väderöarna samt Södra Östersjön mätte maximivågor på strax över 6 m. Samma dag uppmättes en signifikant våghöjd på 4.6 m vid Huvudskär.

Kuling på många håll mot slutet av månaden resulterade åter i sjö över 4 m, både på västkusten och inne i Östersjön.

Månadens högsta signifikanta våghöjd på 5.6 m, med maximivågor på 8.5 m, uppmättes vid Väderöarna natten mellan den 25 och 26.

Vid Finngrundet uppmättes den 31 en signifikant våghöjd på 4.4 m.

Övervägande höga vattenstånd

Oktober inleddes med vattenstånd strax under medelvatten i de flesta svenska farvatten, men i samband med en rad lågtryck västerifrån pressades vattenstånden upp på många platser.

Ett överskott av vatten i Östersjön samt Skagerrak och Kattegatt omkring den 4-5 resulterade i lågvatten i Öresund och Bälten. Månadens lägsta vattenstånd, 73 cm under medel, uppmättes den 5 i Skanör.
 
Mitten av månaden dominerades av relativt små variationer i vattenstånd längs den svenska kusten, med nivåer något över medelvatten.

I samband med ett omfattande lågtryck med tillhörande fronter, blåste sydliga till sydvästliga kulingvindar i alla svenska farvatten den 23-25.

Detta pressade in vatten i Bottenviken, där månadens högsta vattenstånd uppmättes under natten till den 26 i Kalix med 134 cm över medelvatten.