Oktober 2008 - Temperatur och nederbörd

Den lilla skillnaden i temperaturavvikelse mellan söder och norr i år skiljer sig från de senaste årens oktobermånader då skillnaderna varit mycket stora. Till skillnad från fjolårets oktober då det var torrt i större delen av landet var det nu bara torrt främst i delar av Norrland

Nära normala temperaturer

I större delen av landet var temperatur­överskotten mellan en halv till en grad. De största temperaturöverskotten på drygt en grad förekom längs delar av ostkusten och västkusten samt i Lapplandsfjällen.

Den lilla skillnaden i temperaturavvikelse mellan söder och norr i år skiljer sig från de senaste årens oktobermånader då skillnaderna varit mycket stora.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i oktober 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i oktober 2008
Medeltemperaturen i oktober 2008 Förstora Bild

Nederbördsrik månad

I Höglekardalen uppmättes med 229 mm nytt oktoberrekord i månadsnederbörd sedan starten 1962. Det tidigare rekordet var på 185 mm år 2006.

På två dygn föll där 179 mm vilket alltså endast är 6 mm från det gamla månadsrekordet.
 
Till skillnad från fjolårets oktober då det var torrt i större delen av landet var det nu bara torrt främst i delar av Norrland.

Karta över nederbörd i oktober 2008
Nederbörd under oktober 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under oktober 2008
Nederbörden i procent av det normala under oktober 2008 Förstora Bild