Oktober 2008 - Temperatur och nederbörd

Den lilla skillnaden i temperaturavvikelse mellan söder och norr i år skiljer sig från de senaste årens oktobermånader då skillnaderna varit mycket stora. Till skillnad från fjolårets oktober då det var torrt i större delen av landet var det nu bara torrt främst i delar av Norrland

Nära normala temperaturer

I större delen av landet var temperatur­överskotten mellan en halv till en grad. De största temperaturöverskotten på drygt en grad förekom längs delar av ostkusten och västkusten samt i Lapplandsfjällen.

Den lilla skillnaden i temperaturavvikelse mellan söder och norr i år skiljer sig från de senaste årens oktobermånader då skillnaderna varit mycket stora.

Nederbördsrik månad

I Höglekardalen uppmättes med 229 mm nytt oktoberrekord i månadsnederbörd sedan starten 1962. Det tidigare rekordet var på 185 mm år 2006.

På två dygn föll där 179 mm vilket alltså endast är 6 mm från det gamla månadsrekordet.
 
Till skillnad från fjolårets oktober då det var torrt i större delen av landet var det nu bara torrt främst i delar av Norrland.