Oktober 2008 - Temperatur i havet

Milt väder och sydliga vindar gjorde att avkylningen gick långsamt i mitten av månaden. Avkylningen tog dock fart mot slutet av månaden då kallare luft och starka vindar dominerade.

Snabb avkylning mot slutet av månaden

Oktober inleddes med ytvattentemperaturer som låg något över de normala, utom i Bottenviken där de låg ca 0.7 grader under normal temperatur.

Milt väder och sydliga vindar gjorde att avkylningen gick långsamt i mitten av månaden.

Den 13-17 låg ytvattentemperaturen vid Svenska Högarna 1.3-1.7 grader över den normala. Avkylningen tog dock fart mot slutet av månaden då kallare luft och starka vindar dominerade.

Omkring den 27 hade temperaturen vid Svenska Högarna fallit till 1.7 grader under normalvärdet.

Även vid Marviken var avkylningen relativt snabb mot slutet av månaden då ytvattentemperaturen sjönk från 10.3° den 17 till 5.9° den 31.

Under månadens allra sista dagar avstannade dock avkylningen åter vid stationerna i Bottenhavet och Bottenviken, som båda låg något över normaltemperaturen för årstiden den 31.

Vid västkusten samt på Södra Östersjön var avkylningen relativt jämn under hela månaden.

Karta över ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2008
Ytvattentemperatur i havet 30 oktober 2008 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2008
Ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2008 Förstora Bild