Oktober 2006 - Vattenstånd och vågor

Det var odramatiska vattenståndsvariationer under de tre första veckorna. Ett omfattande lågtryck medförde stora och snabba förändringar i vattenståndet, framförallt längs Skånes sydkust och i Öresund. De högsta vågorna förekom i anslutning till intensiva lågtryck i slutet av månaden.

Höga vågor

De högsta vågorna förekom i anslutning till intensiva lågtryck i slutet av månaden. För västkustens del uppmättes 4.9 meter signifikant våghöjd  på Väderöarna den 27.

På Östersjön piskade kulingvindar mellan sydväst och nordväst upp sjön till 3-5 meter den 27-28, högst i de östra farvattnen. Slutligen ökade vågorna på mätplatsen vid Finngrundet i södra Bottenhavet kortvarigt till 5.2 meter i samband med en nordostlig storm den 31.

Stora vattenståndsvariationer i slutet av månaden

Det var ganska odramatiska vattenståndsvariationer under de tre första veckorna. Den 8 noterades dock Bohuskustens högsta vattennivåer, cirka +80 cm, liksom månadens högsta värden, +47 cm i norra Bottenviken i samband med ett ganska ettrigt lågtryck.
 
Den 26-27 rörde sig ett omfattande lågtryck från Skagerrak till Finland. Det medförde stora och snabba förändringar i vattenståndet, framförallt längs Skånes sydkust och i Öresund.
 
I samband med hård sydvästlig kuling den 27 sjönk först vattennivån i södra Östersjön till ca 110 cm under medelvatten men steg sedan hastigt till 50 cm över medelvatten de kommande 10 timmarna, då lågtrycket dragit bort till Finland.

I norra Öresund steg samtidigt vattennivån till +85 cm som mest natten till den 28. De stora svängningarna i södra Östersjön fortsatte. Ytterligare en ’topp’, denna gång +80 cm, noterades i Skanör den 29.
 
Ett sista intensivt lågtryck med nordostliga stormvindar passerade österut förbi Ålands hav den 31. I Gävlebukten och längs Roslagskusten ökade vattenståndet då snabbt till cirka +75 cm, vilket är ovanligt högt i detta område.