Oktober 2006 - Temperatur i havet

Under första halvan av månaden var det fortsatt varmt. Kall luft rörde sig fr o m den 23 ned över mellersta Sverige och vattentemperaturerna sjönk gradvis i Bottenhavet. I månadsskiftet hade temperaturen i återgått till nära den normala.

Fortsatt rekordvarmt ytvatten även i oktober

Det för årstiden mycket varma vädret fortsatte under den första halvan av oktober. Ett flertal fronter passerade från sydväst och det var inte förrän den 19 som kallare luft på allvar började strömma ned över norra Skandinavien.
 
Ett mindre högtryck etablerades då över Nordkalotten och avkylningen av ytvattnet sköt fart i samband med klart och kallt väder med ett flertal minusgrader längs norra Bottenvikskusten.

Den kalla luften rörde sig fr o m den 23 ned även över mellersta Sverige och vattentemperaturerna sjönk gradvis i Bottenhavet.

Nordvästliga eller västliga kulingvindar i samband med ett intensivt lågtryck den 27 berörde samtliga svenska farvatten liksom i samband med ytterligare några lågtryck under månadens sista dagar.

En avkylningsperiod inleddes härmed även i Östersjön. I början av månaden låg vattentemperaturerna i allmänhet 3-5 grader över de normala, med de största anomalierna i Östersjön.

I månadsskiftet hade temperaturen i Bottenhavet återgått till nära den normala, medan det fortfarande var ett överskott på ett par grader i övriga svenska vatten.

Nya månadsrekord uppmättes på ett flertal stationer, exempelvis putsade Hoburgen sin tidigare högsta notering med drygt 2.5 grader.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2006
Ytvattentemperatur i havet 16 oktober 2006 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 oktober 2006
Ytvattentemperatur i havet 29 oktober 2006 Förstora Bild