Oktober 2005 - Vattenstånd och vågor

Som helhet hade månaden ett vattenstånd på 5 till 10 cm under det normala i Östersjön och södra Bottenhavet. På västkusten något över och i Bottenviken 5-10 cm över det normala. Upplandskusten hade flera vågor på 3 meter från mitten av månaden.

Höga vågor

Under månadens första hälft förekom inga nämnvärt höga vågor längs de svenska kusterna. Den 14- 15 passerade ett djupt lågtryck över norra Norrland och följdes av en nordlig kuling som medförde drygt 3 meter höga vågor längs Upplandskusten den 15.
 
Den 23 var det återigen drygt 3 meter höga vågor i samma område i samband med en nordostlig kuling. Den 25 och 26 gav ett djupt lågtryck mycket blåsigt väder i södra Sverige och medförde på Västkusten ca 3 meter och längs Svealands och södra Norrlandskusten 3.5-4.0 m höga vågor

Lågt vattenstånd i Östersjön

Vattenståndet var i början av månaden nära medelvatten i Östersjön och södra Bottenhavet, medan västkusten hade något över. En sydlig luftström upp över landet underhöll ett högre vattenstånd på mellan +30 och +50 cm i Bottenviken fram till månadens mitt.

Den 14-15 passerade ett djupt lågtryck över norra Skandinavien och följdes av snabbt sjunkande vattenstånd i norr. Kalix uppmätte därvid månadens lägsta vattenstånd med -79 cm. I södra Östersjön steg vattenståndet istället till ca +25 cm.

I slutet av månaden började lågtryck att vandra åt nordost över landet. Den 26 uppmättes +78 cm i Viken, den 29 månadens högsta vattenstånd med +96 cm i Kalix. Samtidigt hade Skanör sitt lägsta värde med -60 cm.

Som helhet hade månaden ett vattenstånd på 5 till 10 cm under det normala i Östersjön och södra Bottenhavet. På västkusten något över och i Bottenviken 5-10 cm över det normala.