November 2010 - Vattenstånd och vågor

Flera stormiga tillfällen gav mycket variationer i vattenståndet under november. Vattenståndet längs Götalands ostkust steg den 9 till omkring 60 cm över medelvatten, vilket får betraktas som relativt ovanligt. November var en blåsig månad till sjöss med flera tillfällen med höga vågor. Månadens högsta våghöjd uppmättes i Södra Östersjön.

Varierande vattenstånd

Flera stormiga tillfällen gav stora variationer i vattenståndet under november. I början av månaden gav en ihållande sydvästvind Bottenvikens för månaden högsta vattenstånd den 3, medan Södra Östersjön samtidigt hade låga vattenstånd.

Den 8-9 tilltog en hård nordostvind i samband med ett lågtryck på Östersjön. Vattenståndet längs Götalands ostkust steg den 9 till omkring 60 cm över medelvatten, vilket får betraktas som relativt ovanligt.

Nästa blåsiga tillfälle kom den 12-13, och då var det Bohuskusten som fick höga vattenstånd. Månadens allra högsta mätning gjordes dock vid Skanör den 17 då vattenståndet nådde 75 cm över medelvattenstånd.

Månaden avslutades med ytterligare en blåsig period den 29-30, och då uppmättes månadens lägsta vattenstånd på 83 cm under medel i Kungsvik.

Höga vågor

I samband med frisk sydvästvind den 3-4 hade Södra Östersjön 3.8 m och Väderöarna 4.2 m signifikant våghöjd*. Den 9 blåste hård nordostvind över stora delar av Östersjön och Bottniska Viken, och vid Finngrundet noterades signifikant våghöjd 4.7 m och maxvågor på 7.4 m. En liknande väder-situation gav vid samma station vågor kring 4 m igen den 23 och den 25.

Månadens högsta signifikanta våghöjd på 5.2 m, med maxvågor på 8 m, uppmättes i Södra Östersjön under en storm natten till den 13.