November 2010 - Vattenföring, snötillgång och grundvatten

I Götaland har vattenföringen på en del håll haft en topp i mitten av månaden och i de östra delarna var vattenföringen mycket hög i slutet av månaden.

Vattenföring

I norra Sverige inleddes månaden med vattenföring runt det för månaden normala eller något över för att sedan sjunka till värden under det normala. I Svealand var vattenföringen nära den normala. I Götaland har vattenföringen på en del håll haft en topp i mitten av månaden och i de östra delarna var vattenföringen mycket hög i slutet av månaden.

Snötillgång

Snömängden var den 15 under det normala i stora delar av Norrland och Svealand, förutom i norra och sydöstra Norrland där den var över det normala. Snömängden var över det normala i snötäckta delar av Götaland.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har stigit med 5 – 50 cm, lokalt mer. För södra och norra Norrland har nivåerna istället sjunkit med ca 10 cm.
 
Nivåer över eller nära de normala för årstiden dominerade större delen av landet. Undantagen är norra och mellersta Götaland med nivåer mycket över de normala samt nordöstra Svealand och sydostligaste delarna av Norrland där nivåerna låg under de normala.

Snötäckets beräknade vattenvärde 15 november 2010
Karta över snöns beräknade vattenvärde, 15 november Förstora Bild
Grundvattennivån 15 november 2010 enligt SGU
Karta över grundvattennivåer 15 november 2010 enligt SGU Förstora Bild