November 2010 - Temperatur och nederbörd

Månaden som helhet blev kallare än normalt, speciellt i norra Norrland och i södra fjälltrakterna. I norra Sverige föll det mindre nederbörd än normalt för november, medan månaden i östra Svealand och i större delen av Götaland blev nederbördsrik.

Kallt, kallare, kallast

Efter en mild inledning på månaden sjönk temperaturerna ordentligt runt om i landet. Det var en följd av kraftiga nordvindar och klart väder utan isolerande molntäcke.

Månaden som helhet blev kallare än normalt, speciellt i norra Norrland och i södra fjälltrakterna. Som mest var det så mycket som 7 grader kallare. I Gäddede i Jämtland var månadsmedeltemperaturen -8.7º, vilket var lägst sedan startåret 1905. Årets november var helt i klass med 1998, som var en av de fem kallaste novembermånaderna under förra seklet.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2010
Karta över medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2010 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2010.
Karta över medeltemperaturen i november 2010. Förstora Bild

Torrt i norr, vått i söder

I norra Sverige föll det mindre nederbörd än normalt för november, medan månaden i östra Svealand och i större delen av Götaland blev nederbördsrik.
 
Utmärkte sig gjorde östra Småland där det kom upp till fem gånger mer nederbörd än normalt, som exempel kan nämnas Gladhammar, Målilla och Kalmar. För dessa orter var det även nytt rekord i månadsnederbörd. Även Hoburg på Gotland fick nytt rekord sedan 1901. Lokalt i sydvästra Götaland, exempelvis i Varberg, var detta den sjunde månaden i följd med nederbördsöverskott.

Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2010
Karta över nederbörden i procent av det normala under november 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd november 2010.
Karta över nederbörd november 2010. Förstora Bild