November 2004 - Vattenstånd och vågor

Kraftiga variationer i vattenståndet med pendlingar från -80 cm till + 90 cm i södra Östersjön kännetecknar månaden. Flera lågtryck medförde tidvis höga vågor.

Höga vågor

Intensiva lågtryck passerade österut och medförde tidvis höga vågor. Friska till hårda sydvästliga vindar gav 3-4 m signifikant våghöjd på västkusten medan det var lä vid svenska ostkusten den 12 och 15.
 
Ett lågtryck passerade norr om Gotland den 18 och gav ostlig kuling på norra och västlig kuling på södra Östersjön med 2-3 m höga vågor. Det intensivaste lågtrycket passerade mellersta Östersjön den 23-25.

På nordsidan förekom 3-4 m höga vågor. Nordliga stormvindar bakom lågtrycket orsakade 3-5 m signifikant våghöjd på sydöstra Östersjön.

Stora svängningar och variationer i vattenståndet

I samband med att intensiva lågtryck passerade österut över södra Sverige förekom stora svängningar och lokala variationer i vattenståndet. Det första tillfället var den 5 med högt vattenstånd på västkusten och lågt vid Skånes sydkust.
 
Nästa tillfälle den 12 var kraftigare. Sydvästliga vindar sänkte då vattenståndet i södra Östersjön till -70 till -80 cm, medan det var högt på västkusten och i Bottenviken.

Den 18 passerade ett intensivt lågtryck och vattenståndet steg till drygt 80 cm över medelvatten på västkusten, medan det var lågt vid sydkusten.

Östersjöns vattennivå hade stigit alltmer och när nästa lågtryck passerade den 23-25 kulminerade vattenståndet i hela Östersjön.

I samband med hård nordvind försköts då vattnet ner till södra Östersjön och vattenståndet steg till mer än +90 cm.