November 2004 - Temperatur och nederbörd

Månaden inleddes med temperaturer över den normala i hela landet, i den andra hälften av månaden byttes överskottet ut mot ett mindre underskott. Snöovädren i södra Sverige medförde att nederbörden där blev nära den normala och Jämtlandsfjällen fick den dubbla normalmängden.

Kylan tog överhand

Första halvan av månaden låg temperaturen över den normala i hela landet med avvikelser på upp till 6 grader i norra Norrland. Efter den andra kalla halvan byttes dock överskotten ut mot smärre underskott i nästan hela landet.

Både de största underskotten och överskotten uppvisar nordligaste Norrland, där avvikelsekartan därför fått ett mycket komplicerat mönster denna november.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2004
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i november 2004 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i november 2004
Medeltemperaturen i november 2004 Förstora Bild

Torrt i östra Norrland

Snöovädren i södra Sverige medförde att månadens nederbörd där blev nära den normala. Jämtlandsfjällen fick mest nederbörd med dubbla normalmängden, medan östra Norrland däremot fick mindre än halva.

I delar av Hälsingland har därmed alla månader efter november i fjol varit torrare än normalt och i Härnösand har bara nio av de hundratre senaste novembermånaderna haft mindre nederbörd än i år.

Karta över nederbörd i november 2004
Nederbörd under november 2004 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under november 2004
Nederbörden i procent av det normala under november 2004 Förstora Bild