November 2004 - Is och temperatur i havet

Ytvattentemperaturen var över den normala i större delar av Östersjön långt fram i månaden. Den 24-25 lade sig den första isen i Mälaren och Vänern, vilket är ca två veckor tidigare än normalt.

Varmare ytvatten än normalt men första isläggningen blev normal

Ytvattentemperaturen låg över den normala i större delen av Östersjön fram till den 18 november. Störst var överskotten i Bottenviken med drygt 2°, medan de i norra Östersjön var ca 1°.

I södra Östersjön var det däremot 0.5° kallare än normalt. Den 16 inleddes en kall period i norr och ytvattentemperaturen sjönk snabbt till 0°.

Den första isen bildades den 18-19 i norra Bottenvikens skyddade vikar, vilket är ganska normalt, dock några dagar senare än förra issäsongen.

Kylan skärptes och spred sig söderut, varvid ytvattentemperaturen sjönk även i Östersjön.

Den 24-25 lade sig den första isen i Mälaren och Vänern, vilket är ca två veckor tidigare än normalt. Isläggningen avstannade sista dygnen i november.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 november 2004
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 november 2004 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 november 2004
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 29 november 2004 Förstora Bild