Mars 2008 - Vattenstånd och vågor

Lågtrycken som passerade in mot Skandinavien under mars månad och kulingvindar berörde till och från samtliga svenska farvatten. Variationerna i vattenståndet under mars månad blev inte fullt så dramatiska som de i februari.

Höga vågor

Ett antal lågtryck passerade in mot Skandinavien under mars månad och kulingvindar berörde till och från samtliga svenska farvatten.

Ett omfattande sådant rörde sig från Island till södra Finland och passerade Norra Kvarken den 6.

Månadens högsta vågor uppmättes kring detta lågtryck enligt följande: Huvudskär 3.2 m, Södra Östersjön 3.5 m och Väderöarna 4.7 m signifikant våghöjd*.
 
På Väderöarna var maxvågorna hela 7.2 m. För Bottenhavets del inträffade vågmax den 26 i samband med hård nordlig kuling 20-23 m/s från det nordgående lågtrycket över Finland.

Vågorna vid Finngrundet ökade härmed kortvarigt till 3.2 m signifikant*, maxvågor 5.2 m.

Vattenståndsfluktuationer

Variationerna i vattenståndet under mars månad blev inte fullt så dramatiska som de i februari.

Den 1 rörde sig visserligen ett djupt lågtryck, 965 hPa, österut förbi södra Sverige. I samband med detta steg vattenståndet i Kungsvik hastigt till +122 cm medan Göteborg fick en topp på 116 cm över normalvattennivån.

I de efterföljande friska nordväst-vindarna på lågtryckets baksida den 2 ökade vattenståndet i Viken till +137 cm.
 
Under långfredagen och påskaftonen, den 21-22, inträffade dels månadens högsta nivåer i södra Östersjön, dels de lägsta längs Bohuskusten i samband med kraftiga ostvindar över södra Sverige. Skanör noterade då +83 cm medan Kungsvik hade sin lägsta nivå -50 cm.

Månadens maximivärde i norra Bottenviken, +83 cm inträffade den 9, medan miniminivån -63 cm inträffade den 26 då ett omfattande lågtryck från Sydeuropa rörde sig på en något ovanlig bana norrut förbi Estland till nordligaste Finland.