Mars 2008 - Temperatur och nederbörd

Temperaturen kring den normala men i månadens andra hälft krympte temperaturöverskottet. För inre Skånes del var mars den blötaste sedan 1994.

Nästan normal

Efter en mycket kall mars 2006 och en rekordvarm mars 2007 fick vi i år en mer normal mars.

Kyla under månadens andra hälft krympte temperaturöverskott, som byggts upp inledningsvis, så att de som mest blev drygt ett par grader.

I nordvästra Norrland var det t o m så kallt att det blev ett underskott. Nikkaluoktas minimitemperatur, -41° den 23, är den lägsta som noterats i Sverige så sent på säsongen.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2008 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i mars 2008
Medeltemperaturen i mars 2008 Förstora Bild

Nederbördsrikt

Talrika nederbördsområden har västerifrån kommit in över landet och har på många håll i västra Götaland sammanlagt gett mer än dubbla normalmängden.

Så mycket har även Upplandskusten liksom delar av norra Lappland fått. För inre Skånes del var årets mars den blötaste sedan 1994.

De västligaste delarna av främst Lapplandsfjällen har däremot fått lite nederbörd. I Katterjåkk bara 12 mm, vilket är den tredje minsta marsnederbörden där.

Karta över nederbörd i mars 2008
Nederbörd under mars 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2008
Nederbörden i procent av det normala under mars 2008 Förstora Bild