Mars 2008 - Is och temperatur i havet

Lindrigt isläge i början av mars men en period av nordliga vindar medförde en snabb isläggning av de norra farvattnen.

Kombinationen påskris och påskis

Isläget i början av mars fortsatte att vara lindrigt. Efter att isen i norra Bottenviken växt till och drivit ned i Skelleftebukten fram till den 10, drog sig den södra iskanten tillbaka de följande 5-7 dagarna p g a sydliga vindar.
 
Man började då så smått att tro på ett nytt minimirekord vad gäller islagd yta i Östersjön inklusive Bottniska viken.

En period med kalla nordliga vindar inleddes dock den 18 och medförde en snabb isläggning av de norra farvattnen.

Härmed blev hela Bottenviken, Norra Kvarken samt nordligaste Bottenhavet helt istäckta från och med annandag påsk, den 25.
 
En så sen maximal isutbredning är ovanlig. Sedan 1980 (maxisdatum 24 mars) har detta överträffats endast under isvintern 2001, då maxisutbredningen inföll den 26 mars.
 
Samtidigt kan man notera att tunn skärgårdsis på den svenska sidan endast undantagsvis bildades söder om Härnösand.

Även i Finska viken var isläget extremt lindrigt och isgränsen i den inre delen nådde aldrig längre än till Seskär.

Sannerligen en rejäl kontrast tillrekordåret 2003, då hela Finska viken täcktes av upp till mellan 60 och 75 cm tjock is i slutet av februari och början av mars.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2008 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2008
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2008 Förstora Bild

Ytvattentemperatur

Ytvattentemperaturen i Bottenhavet och Östersjön låg i början av månaden cirka 2 grader över normalt, närmast västkusten 3-4 grader över normalt.

Temperaturöverskottet reducerades de sista 10 dagarna p g a det kalla vädret till mellan 0.5 och 2 grader.