Mars 2007 - Vattenstånd och vågor

Svaga vindar i början av mars föranledde inga anmärkningsvärda våghöjder. Vattennivåerna pendlade lite fram och tillbaka runt medelvattenstånd men låg totalt något under medelnivån inne i Östersjön och något över på västkusten.

Höga vågor

De svaga till måttliga vindarna i början av mars föranledde inga anmärkningsvärda våghöjder. Vid Huvudskär respektive Väderöarna uppmättes dock den 10 signifikanta våghöjder på 2.3 respektive 3.3 m i samband med vindstyrkor på upp mot 20 m/s.

De högsta signifikanta våghöjderna uppmättes vid Väderöarna den 18 med 6.1 m, då vindbyar på 25 - 30 m/s uppmättes i området, och vid Huvudskär med 4.6 m den 19 i samband med kraftiga sydsydvästvindar.

Vattenstånd nära medelnivå

Under månadens första hälft var vindarna huvudsakligen svaga till måttliga med enstaka kortvariga undantag för kraftigare vindar och vindriktningen växlade mestadels omkring syd.

Vattennivåerna pendlade lite fram och tillbaka runt medelvattenstånd men låg totalt något under medelnivån inne i Östersjön och något över på västkusten.
 
Under månadens andra hälft var vindarna ibland friska och vattenståndsvariationerna större, vattenytan snedställdes mer och mer av sydvästvindar.

Den 18 - 19 var vattennivåerna mycket höga på västkusten och den 19 som högst i Bottenhavet, Bottenviken och Norra Östersjön medan de var låga innanför sunden.

Den 20 började vattnet falla undan igen och den 21 - 22 nåddes höga nivåer i södra Östersjön och innanför sunden medan de i övriga Östersjön och på västkusten sjönk. Resten av månaden närmade sig nivåerna på nytt de normala.

Totalt för mars hamnade medelvattenståndet några centimeter över det normala. Den högsta noteringen var vid Kungsvik den 18 med +107 cm och där noterades även det lägsta vattenståndet för mars den 26 med -63 cm.