Mars 2007 - Temperatur och nederbörd

Mars var extremt varmt i jämförelse med fjolåret. De många nederbördsområden som passerade gav som regel inte några större mängder.

Åter en rekordvarm månad

I stor kontrast till fjolårets kalla mars blev årets mars extremt varm. Månaden visar därmed samma tendens som en lång rad av månader, med rekordvärme någonstans i landet, som endast med undantag av februari i år varat sedan juli 2006.

Det är månadsmedeltemperaturer från den rekordvarma mars 1990, som nu på en del håll slagits med några tiondelar vid bl a våra stationer med långa mätserier i Göteborg, Halmstad, Lund, Visby och Hoburg.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i mars 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i mars 2007
Medeltemperaturen i mars 2007 Förstora Bild

Relativt normal nederbörd

De många nederbördsområden som passerade gav som regel inte några större mängder. Vid våra stationer uppmättes 20 mm eller mer bara under några få dygn. Hela landet hade däremot uppehåll hela fem dygn, den 24-28.

I det milda vädret kom den mesta nederbörden i Sydsverige som regn, vilket hjälpte till att snabbt skjuta snögränsen norrut. Från den 11 och framåt var det därför i stort sett barmark i hela Götaland och södra Svealand.

Karta över nederbörd i mars 2007
Nederbörd under mars 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under mars 2007
Nederbörden i procent av det normala under mars 2007 Förstora Bild