Mars 2007 - Is och temperatur i havet

Månaden präglades av milt väder med följd att ytvattentemperaturerna har legat över de normala. Den 18 var det mesta av Bottenhavsisen borta och i Bottenviken fanns stora områden med öppet vatten eller spridd drivis.

Början till slutet på issäsongen

Mars har präglats av milt väder över huvuddelen av de svenska vattnen och ytvattentemperaturerna har legat över de normala.

Istäcket drog sig de första dagarna av mars tillbaka något i Bottenhavet men fr o m den 5 växte det till sig igen och iskanten gick den 7 ungefär längs linjen från Brämön till en position 62° 50’ N 19° 50’ E och vidare till öster om Yttergrund och därefter ned längs finska kusten.

Därefter började isen smälta, brytas upp och skjutas ihop av vindar och den 11 hade långsträckta råkar öppnat sig utanför fastisen.

Den 18 var det mesta av Bottenhavsisen borta och i Bottenviken fanns stora områden med öppet vatten eller spridd drivis.
 
Vänern, Vättern, Mälaren och Norra Östersjöns skärgårdar var vid det laget helt isfria och isen i Skärgårdshavet och Finska Viken hade börjat ruttna och krympa ihop.
 
Den 22 - 23 skedde temporärt viss tillväxt av isen i norra Bottenhavet och Bottenviken men sedan fortsatte reträtten och under mars sista dagar fanns endast små rester av spridd drivis kvar i Bottenhavet.

Både land- och vattentemperaturerna i Östersjöområdet liksom på västkusten var över de normala och flera rekordtemperaturer sedan mätningarnas start uppmättes, bl a vid Trelleborg med 6.9° och vid Väderöarna med 6.3°.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2007 Förstora Bild