Mars 2005 - Vattenstånd och vågor

Högtrycksbetonat väder dominerade och vattennivån i Östersjön sjönk till mycket låga värden. Ett djupt lågtryck rörde sig den 10-11 ner från Norska havet till södra Sverige och vatten började strömma in i Östersjön. Den 8-9 och 18-19 förekom 2,5-3 m signifikant våghöjd i samband med frisk till hård nordlig vind i farvattnen öster om Gotland.

Höga vågor

På baksidan av lågtrycken över Baltikum den 8-9 och 18-19 förekom 2,5-3 m signifikant  våghöjd i samband med frisk till hård nordlig vind i farvattnen öster om Gotland. I samband med lågtrycket den 18-19 förekom kraftig västlig vind på södra Östersjön med vågor kring 2 m.
 
Dessutom medförde ett djupt och intensivt lågtryck över Götaland den 11 frisk västlig vind och 2 m vågor på södra Östersjön och Skagerrak. På framsidan av lågtrycket orsakade sydostlig vind ca 2m vågor på norra Östersjön och Ålands hav.

Lågt vattenstånd med få undantag i Östersjön

Vattenståndet var lågt i Östersjön hela månaden och endast vid något tillfälle steg det lokalt till över medelvatten. Högtrycksbetonat väder dominerade och vattennivån i Östersjön sjönk till mycket låga värden främst under första hälften av månaden.
 
Friska nordvindar den 8 i nordligaste Sverige medförde mycket lågt vattenstånd i Bottniska viken. Kraftig nordgående ström i Öresund sänkte samtidigt vattenståndet i hela Östersjön.

Ett djupt lågtryck rörde sig den 10-11 ner från Norska havet till södra Sverige och medförde tillfälligt västliga vindar över södra Sverige och vatten började strömma in i Östersjön.

Ytterligare lågtryck med västliga vindar medförde att vattennivån i Östersjön steg och kulminerade den 17, men den genomsnittliga nivån stannade dock något under medelvatten.

Samtidigt nådde vattenståndet vid västkusten sitt maximum kring drygt +30 cm. Därefter steg lufttrycket långsamt och vattenståndet sjönk sakta i samtliga farvatten till ca -30 cm i slutet av månaden.