Mars 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sverige och speciellt i Skåne blev vattenföringen hög. Större delen av landet var fortfarande snötäckt men avsmältningen pågår i Sydsverige. Grundvattennivåerna har i genomsnitt sjunkit med ca 20 cm i norra Sverige och ca 15 cm i södra Sverige.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen varit låg men för årstiden normal. I vattendragen i södra Sverige ökade vattenföringen i senare delen av månaden över den normala, och i synnerhet i vattendragen i Skåne blev vattenföringen hög.

Snötillgången

Större delen av landet var fortfarande snötäckt men avsmältningen pågår i Sydsverige. Snömängderna var under de normala i stora delar av Svealands inland men över det normala i Uppland.

I fjälltrakterna var snömängderna normala eller över det normala. I Norrlands inland och längs kusten varierade snömängderna runt de för årstiden normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i genomsnitt sjunkit med ca 20 cm i norra Sverige och ca 15 cm i södra Sverige, förutom i västra Götaland där nivåerna på vissa platser sjunkit ca 40 cm.

Nivåerna var för årstiden över de normala i norra Norrland samt i sydvästra Götaland. I sydöstra Norrland var nivåerna under de normala liksom i sydöstra Svealand och mellersta Götaland. Nivåerna var mycket under de normala i Blekinge och östra Skåne.

Grundvattennivån 15 mars 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 mars 2005 enligt SGU Förstora Bild
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2005
Snötäckets beräknade vattenvärde 22 mars 2005 Förstora Bild