Mars 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sverige och speciellt i Skåne blev vattenföringen hög. Större delen av landet var fortfarande snötäckt men avsmältningen pågår i Sydsverige. Grundvattennivåerna har i genomsnitt sjunkit med ca 20 cm i norra Sverige och ca 15 cm i södra Sverige.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen varit låg men för årstiden normal. I vattendragen i södra Sverige ökade vattenföringen i senare delen av månaden över den normala, och i synnerhet i vattendragen i Skåne blev vattenföringen hög.

Snötillgången

Större delen av landet var fortfarande snötäckt men avsmältningen pågår i Sydsverige. Snömängderna var under de normala i stora delar av Svealands inland men över det normala i Uppland.

I fjälltrakterna var snömängderna normala eller över det normala. I Norrlands inland och längs kusten varierade snömängderna runt de för årstiden normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har i genomsnitt sjunkit med ca 20 cm i norra Sverige och ca 15 cm i södra Sverige, förutom i västra Götaland där nivåerna på vissa platser sjunkit ca 40 cm.

Nivåerna var för årstiden över de normala i norra Norrland samt i sydvästra Götaland. I sydöstra Norrland var nivåerna under de normala liksom i sydöstra Svealand och mellersta Götaland. Nivåerna var mycket under de normala i Blekinge och östra Skåne.