Mars 2005 - Is och ytvattentemperatur

Kylan från slutet av februari fortsatte några dagar in i mars och isen bredde ut sig längs Bottenhavets kuster söderut till Ålands hav. I Östersjöns skärgårdar var det endast rester av is i skyddade vikar.

Isläggningen fortsatte första hälften av månaden till normal utbredning

Bottenviken var hela månaden täckt av sammanfrusen drivis med vallar. Tidvis öppnades mindre råkar, som snabbt täcktes med nyis vilken sedan växte till i tjocklek.
 
Kylan från slutet av februari fortsatte några dagar in i mars med svaga vindar och isen bredde ut sig längs Bottenhavets kuster söderut till Ålands hav. Några dagar med sydliga vindar och dämpad kyla i norr medförde sedan att isläggningen tillfälligt avstannade.
 
Den 7-8 trängde kall luft åter ner med nordliga vindar och isen packades samman i Gävlebukten. Sammanpackad is i norra Bottenhavet drev sydvart och följdes av nyisbildning.
 
Ett lågtryck rörde sig den 10-11 ner över södra Sverige och medförde ostliga vindar i norr och kallt väder. Isläggningen i Bottenhavet tog fart igen och den 16-17 nådde isen maximal utbredning för säsongen.

Isgränsen gick då från Söderarm via Svenska Björn till Dagö på estniska sidan. Större delen av Vänern var också istäckt. Is hade tidigare förekommit även i hamnbassänger i Öresund och i stora delar av Blekinge skärgård.

Friska vindar följde sedan och isen bröt upp och upplöstes framför allt i norra Östersjön och Ålands hav.

I Bottenhavet gick islossningen långsammare och i slutet av månaden fanns det kvar ett isfält i den centrala delen samt i Gävlebukten. I Östersjöns skärgårdar var det samtidigt endast rester av is i skyddade vikar.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 mars 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 mars 2005 Förstora Bild