Mars 2004 - Vattenstånd och vågor

Ett lågtryck tog en brantare bana åt sydost och det höga vattenståndet försköts söderut till södra Östersjön den 3. Högtryckssituationer följde och hela Östersjöns vattennivå sjönk till -20 till -35 cm i mitten av månaden. De högsta vågorna, upp mot 4 m signifikant våghöjd, drabbade södra Östersjön den 20 - 21 i samband med sydvästliga till västliga kulingvindar.

Höga vågor

Ett intensivt lågtryck på väg brant åt sydost över Bottenhavet den 2-3 orsakade hårda nordvindar och drygt 3m signifikant våghöjd i sydligaste Bottenhavet, Ålands hav och norra Östersjön.

Friska ostliga vindar den 10 över södra Östersjön medförde drygt 2m vågor vid Skånes sydkust och senare ökade våghöjden även på norra Östersjön. Våghöjden kulminerade där och på västkusten den 15 då en varmfront trängde fram med friska syd- och sydostvindar.

De högsta vågorna, upp mot 4 m signifikant våghöjd , drabbade annars södra Östersjön den 20- 21 i samband med sydvästliga till västliga kulingvindar.

Medelvattenståndet under det normala

Vattenståndet i Östersjön låg i stort sett under medelvatten hela månaden, vilket är normalt för mars. Ett djupt lågtryck passerade österut över Bottenviken den 1 och medförde månadens högsta vattenstånd i Bottenviken.

Nästa lågtryck tog en brantare bana åt sydost och det höga vattenståndet försköts söderut till södra Östersjön den 3. Samtidigt sjönk vattenståndet i norr till under -80 cm.
 
Dominerande högtryckssituationer följde och hela Östersjöns vattennivå sjönk till -20 till -35 cm i mitten av månaden. På västkusten sjönk vattenståndet till månadens lägsta, under -40 cm, redan den 10-11.

Därefter steg vattenståndet i Östersjön efterhand. En del variationer förekom dock. Bl.a. steg vattenståndet kraftigt på västkusten den 20- 21, medan det sjönk vid sydkusten p.g.a. hårda sydvästvindar. Detta skapade en kraftig sydgående ström i Östersjön.