Mars 2004 - Is och temperatur i havet

Isavsmältningen tog fart och i slutet av månaden var det i stort sett öppet vatten i skärgårdarna runt de södra och mellersta farlederna. Ytvattentemperaturen låg något under den normala utom i södra Östersjön.

Nästan normal isutbredning, lindriga isförhållanden.

Bottenviken och Norra Kvarken var i stort sett helt istäckta hela månaden. Isförhållandena var tidvis ganska besvärliga med vallbildning och ispress mot svenska kusten.

I början av månaden fanns dock en råk längs svenska kusten, men kalla nordostliga vindar drev isen söderut, medan nybildade råkar i norr snabbt täcktes med ny is. Snabb isläggning följde även längs kusterna i Bottenhavet och i södra Vänern.

Isutbredningen avstannade tillfälligt, men ett högtryck med svaga vindar och kalla nätter den 9-13 medförde att isläggningen till sjöss i Bottenhavet fortsatte och att isen växte i tjocklek.

Isen nådde maximal utbredning omkring den 11-13, då isen var i stort sett lika utbredd som den 12 februari.

Ett öppet område fanns dock kvar i centrala Bottenhavet. Norra Östersjön var fortfarande mest öppen, medan Finska viken var helt istäckt, likaså Dalbosjön i Vänern.

Den 13 trängde mild luft in från sydväst och isen packades samman i norra Bottenhavet och mot svenska kusten i Bottenviken. I stället bildades en bred råk på finska sidan.

Isen låg sedan sammanpackad och mycket svårforcerad vid svenska Bottenvikskusten fram till den 29, då isen började släppa från kusten. Isavsmältningen i de södra och mellersta farvattnen tog fart och i slutet av månaden var det i stort sett öppet vatten i skärgårdarna där.

Ytvattentemperaturen låg något under den normala utom i södra Östersjön. täckt, likaså Dalbosjön i Vänern.

Den 13 trängde mild luft in från sydväst och isen packades samman i norra Bottenhavet och mot svenska kusten i Bottenviken.
 
I stället bildades en bred råk på finska sidan. Isen låg sedan sammanpackad och mycket svårforcerad vid svenska Bottenvikskusten fram till den 29, då isen började släppa från kusten.

Isavsmältningen i de södra och mellersta farvattnen tog fart och i slutet av månaden var det i stort sett öppet vatten i skärgårdarna där. Ytvattentemperaturen låg något under den normala utom i södra Östersjön.