Maj 2007 - Vattenstånd och vågor

Friska västvindar medförde vågor mellan 1.5 och 2 meter både på Östersjön och längs Bohuskusten. Månadens lägsta vattenstånd noterades vid Kalix och Ratan (-30 cm den 2-3) samt vid Skanör (-32 cm den 8).

Höga vågor

Vindstyrkorna höll sig för det mesta väl under 10 m/s och våghöjderna var därmed måttliga sett över månaden som helhet. Friska västvindar medförde dock vågor mellan 1.5 och 2 meter både på Östersjön och längs Bohuskusten den 14-15.

Kulingvindar förekom endast vid ett tillfälle, i samband med det omfattande lågtrycket den 19 då sydliga vindar tillfälligt skapade upp till 3 meter höga vågor på Bottenviken och norra Bottenhavet.

Måttliga vattenståndsvariationer

Normalt är maj en månad med relativt små vattenståndsvariationer, så även detta år. Inledningsvis fanns ett underskott på mellan 10 och 20 cm jämfört med den beräknade medelvattennivån, i Bottenviken och i södra Östersjön mellan 20 och 30 cm under normalt.

Passerande lågtryck gjorde emellertid att vattnet gradvis återvände till Östersjön och från den 10 och framåt fick man istället ett litet överskott.

I samband med ett omfattande lågtryck på en bana förbi Lofoten den 19-20 steg vattnet i Bottenviken kortvarigt till +47 cm. Högsta noteringen på västkusten inträffade några dagar tidigare, närmare bestämt den 15, då Viken mätte +48 cm.

Månadens lägsta vattenstånd noterades vid Kalix och Ratan (-30 cm den 2-3) samt vid Skanör (-32 cm den 8).