Maj 2007 - Temperatur och nederbörd

Något högre medeltemperaturen över större delen av landet. Många kraftiga skurar, ofta med åska, gav också stora överskott lokalt.

Nära normalt

Medeltemperaturen blev något över den normala i större delen av landet. Ett förväntat resultat då dygnsmedeltemperaturen höll sig relativt nära den normala under hela månaden.

I sydöstra Götaland kom dock temperaturen att bli något högre än normalt under den senare halvan av månaden. Det gav också temperaturöverskott på drygt två grader på Öland och Gotland, där Visby sedan 1901 bara haft 10 varmare majmånader än i år.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2007
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2007 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2007
Medeltemperaturen i maj 2007 Förstora Bild

Blött i norr - torrt i sydost

Ett mycket stort antal dagar med nederbörd har bidragit till att större delen av landet fått mer nederbörd än normalt. Längst i norr blev den t o m rekordstor bl a i Jokkmokk, med mätningar från 1862, som nu fick 120 mm medan tidigare rekord var 90 mm från 1949.

Många kraftiga skurar, ofta med åska, gav också stora överskott lokalt. De östra delarna av landet fick däremot fortsatt torrt. På Ölands norra udde, i Visby och Stockholm uppmättes bara 17 mm.

Karta över nederbörd i maj 2007
Nederbörd under maj 2007 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2007
Nederbörden i procent av det normala under maj 2007 Förstora Bild