Maj 2007 - Is och temperatur i havet

De sista isflaken i inloppet till Luleå försvann redan den 6 maj, vilket är rekordtidigt. Även fastisen i de norra finska skärgårdarna ruttnade snabbt, splittrades upp och började driva västerut. Temperaturen till sjöss i Bottenviken höll sig inledningsvis strax under den normala, i övriga vatten nära normal.

Fortsatt isfritt på den svenska sidan

Det lindriga isläget i Bottenvikens västra del bestod. De sista isflaken i inloppet till Luleå försvann redan den 6 maj, vilket är rekordtidigt även jämfört med den mycket lindriga isvintern 1975.

Området med drivis utanför inloppen till Kemi och Uleåborg luckrades gradvis upp under den första majveckan medan ett brett bälte med upp till 40 cm kompakt och vallad is sträckte sig sydvart förbi Brahestad till i höjd med Karleby på den finska sidan.

Under perioden 8-12 dominerade milda ostliga vindar och flera regnområden drog förbi norra Skandinavien. Härmed smälte den kvarvarande kustnära isen väster om Haparanda nästan helt.
 
Även fastisen i de norra finska skärgårdarna ruttnade snabbt, splittrades upp och började driva västerut. I mitten av månaden kunde man därför hitta mindre områden med grova flak blandat med bälten av spridd, rutten is i ett band från Malören via Kemi fyr och söderut.
 
Den 16-17 passerade ett mindre lågtryck med frisk sydlig, senare västlig vind vilket medförde en markant minskning av den tidigare så kompakta isen utanför Brahestad. Den 18 återstod endast ett mycket begränsat isområde söder om den finska ön Hailuoto.

Även denna is försvann snabbt i samband med de följande dagarnas friska vindar. Temperaturen till sjöss i Bottenviken höll sig inledningsvis strax under den normala, i övriga vatten nära normal.
 
Detta på grund av för årstiden kyligt väder. Från och med den 20 steg emellertid ytvattentemperaturen snabbt både i norr och i söder och i slutet av månaden visade både Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ett överskott på 1-2 grader.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2007 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 maj 2007
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 maj 2007 Förstora Bild