Maj 2006 - Vattenstånd och vågor

Genomgående lågt vattenstånd i landet, det högsta var i slutet av månaden i Kungsvik med + 48 cm. Varierande våghöjd med toppar i början och slutet av maj.

Höga vågor

I början av månaden förekom 2.5 m höga vågor i Östersjön i samband med friska sydostvindar. Även på yttre Skagerrak bildades 2.0-2.5 m höga vågor. Därefter blev det mest låga eller måttliga våghöjder i samtliga vatten fram till den 12.
 
Från den 13 började lågtryck att vandra åt nordost över landet och medförde tidvis vågor på 1.5-2.5 m i södra och mellersta Sverige.

Den 23 rörde sig ett intensivare lågtryck åt nordost vilket skapade upp till 4 m höga vågor på Skagerrak, i Östersjön 3.0-3.5 m. Mot slutet av månaden avtog våghöjderna igen.

Lågt vattenstånd men mot slutet stigande till något över det normala

Ett högtryck parkerade sig över Skandinavien i början av månaden och vatten trycktes därmed ut ur Bottniska Viken och Östersjön.

Även på västkusten blev vattenståndet lågt i samband med ostliga vindar och den 7 uppmättes månadens lägsta vattenstånd med  56 cm i Smögen och -59 cm i Kungsvik i Bohuslän.

Även längst i norr var vattenståndet lågt och den 9 uppmättes nära -50 cm i Bottenviken. Från den 10 började lågtryck att röra sig åt nordost över landet, men till en början var de rätt så svaga.

Vattenståndet steg därmed sakta på västkusten och i norr, medan det fortsatte att sjunka något i Östersjön. Den 13 uppmättes -35 cm i Marviken och i Kungsholmsfort.
 
Den 23 rörde sig ett mer omfattande lågtryck åt nordost över landet. Bakom detta drev kraftiga västvindar in vatten mot västkusten och den 23 uppmättes månadens högsta vattenstånd med +48 cm i Kungsvik.

Samtidigt uppmättes månadens lägsta vattenstånd för Skanör med -42 cm. I medeltal för månaden blev vattenståndet 10 till 20 cm under det normala i hela landet.