Maj 2006 - Temperatur och nederbörd

I nordvästra Norrland blev maj i exempelvis Hemavan en av de sju varmaste under de senaste 105 åren. Majnederbörden i större delen av landet blev rikligare än normalt.

Störst överskott i norr

Den varma inledningen, med bl a temperaturöverskott på 10-12 grader i norra Norrland den 6-7, gav för de första tio dagarna ett överskott på ca 7 grader i norr och ca 5 i söder.

Det reducerades sedan successivt så att månaden som helhet fick mycket måttliga överskott i söder ja t o m ett litet underskott i Ljusnans dalgång. I nordvästra Norrland däremot blev maj i exempelvis Hemavan en av de sju varmaste under de senaste 105 åren.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i maj 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i maj 2006
Medeltemperaturen i maj 2006 Förstora Bild

Blött i större delen av landet

Den senare ostadiga delen av månaden med ett stort antal passerande nederbördsområden gjorde att majnederbörden i större delen av landet blev rikligare än normalt.

Exempelvis fick Karlstad sin blötaste maj sedan 1983 med 98 mm, vilket där också är det femte högsta värdet sedan 1900. Minst nederbörd jämfört med normalt fick västra Lapplandsfjällen, delar av norra Norrlandskusten och Gotska Sandön.

Karta över nederbörd i maj 2006
Nederbörd under maj 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under maj 2006
Nederbörden i procent av det normala under maj 2006 Förstora Bild