Maj 2006 - Is och temperatur i havet

En varm period ökade på isavsmältningen. Den 10 var det dock fortfarande is i en stor del av norra Bottenviken. Isen fortsatte att smälta och kring den 25 var det i stort sett isfritt.

Snabb islossning i norr i början av maj och snabb uppvärmning av ytvattnet i hela Östersjön

I månadens inledning låg det fortfarande 10- 50 cm is i mellersta och norra Bottenviken, men en varm och sommarlik period ökade på isavsmältningen. Den 10 var det dock fortfarande is i en stor del av norra Bottenviken med en del grova vallar.

Den 12 uppmättes t ex upptornade vallar som var 12 m höga vid Falkens Grund! I mitten av månaden passerade ett djupt lågtryck åt nordost över norra Sverige och blåsten bidrog till att isen bröts upp alltmer och gled isär.

Isen fortsatte att smälta och kring den 25 var det i stort sett isfritt. Ytvattentemperaturen steg snabbt i början av månaden i de flesta områden i samband med det varma vädret och den 10 hade t ex Furuögrund i Bottenviken 6.4 grader.
 
Där uppmättes senare i månaden nytt rekord för maj månad med hela 10.4 grader den 24. På de flesta håll saktade uppvärmningen av efter den varma inledningen och ytvattentemperaturen steg bara långsamt under andra halvan av månaden.

Som helhet blev månadsmedelvärdena nära eller något över de normala.

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 maj 2006 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 juni 2006
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 1 juni 2006 Förstora Bild