Juni 2008 - Vattenstånd och vågor

Svaga vindar präglade månaden vilket ledde till blygsamma våghöjder med vissa undantag. Vattenståndet i alla svenska vatten låg första hälften av juni i huvudsak en bra bit under medelvattennivån.

Höga vågor

Större delen av juni präglades av relativt svaga vindar. Detta ledde till ganska blygsamma våghöjder, mestadels under 1.5 m.
 
Vissa undantag fanns dock. I samband med en lågtryckspassage den 8-10 med vindstyrkor på upp mot 15-19 m/s och byvindar på upp till 24 m/s på västkusten uppmättes den 10 månadens högsta vågor på 4.1 m vid Väderöarna.

Samtidigt uppmättes även vid Huvudskär maxvågor för månaden, dock blygsamma 2.2 m.

Ett andra tillfälle med lite högre vågor inträffade kvällen och natten mellan den 23 och 24 i samband med ett lågtryck från sydväst då byvindar på 20- 26 m/s uppmättes på västkusten och Väderöarna upplevde vågor på 3.8 m och Läsö 2.7 m.

Vattenstånden nu upp mot normalnivåer

Vattenståndet i alla svenska vatten låg första hälften av juni i huvudsak en bra bit under medelvattennivån. Nivåerna steg på västkusten den 10, sjönk sedan tillbaka något för att sedan åter stiga lite.
 
Vattenståndet i Egentliga Östersjön och Bottniska Viken började stiga några dagar senare och fortsatte i princip stiga långsamt månaden ut. Undantaget var en knapp tillbakagång de sista dagarna i Bottniska Viken och sydvästra Östersjön.

Vattenstånden var även andra hälften av månaden blygsamma med ett litet överskott på ca 10-20 cm i slutet av juni. Junis högsta nivåer nåddes på alla stationer utom Kungsvik mot slutet av månaden.

Högsta noteringen +63 cm nåddes vid Viken den 24, i samband med kraftiga sydvästvindar. Lägsta noteringen på -66 cm kom den 10 vid Skanör då ett lågtryck passerade.