Juni 2008 - Temperatur och nederbörd

På en del håll vid Upplandskusten var det den varmaste junimånaden på sex år. Månaden var däremot nederbördsrik i Norrland där det i den nordligaste delen på många platser föll mer än tre gånger så mycket nederbörd som normalt.

I genomsnitt normal junivärme

De stora temperaturöverskott som byggdes upp i början av juni krympte alltmer under den efterföljande svala perioden.

Som helhet blev temperaturen därmed nära den normala i större delen av landet. I nordöstra Norrland, där de tre senaste junimånaderna varit varmare än normalt, hade man nu lokalt nästan en grad under normal junitemperatur.

På en del håll vid Upplandskusten var det däremot den varmaste junimånaden på sex år.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2008
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juni 2008. Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juni 2008
Medeltemperaturen i juni 2008 Förstora Bild

Mycket blött längst i norr

En stor del av Götaland och Svealand hade torrare än normalt. I exempelvis Oskarshamn har man de tre senaste månaderna bara fått lite drygt 60 mm, vilket är hälften av den normala nederbörden.

Månaden var däremot nederbördsrik i Norrland där det i den nordligaste delen på många platser föll mer än tre gånger så mycket nederbörd som normalt.

I Karesuando var detta den näst nederbördsrikaste junimånaden sedan mätningarna inleddes år 1879.

Karta över nederbörd i juni 2008
Nederbörd under juni 2008 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juni 2008
Nederbörden i procent av det normala under juni 2008 Förstora Bild