Juni 2006 - Vattenstånd och vågor

Totalt för juni var vattenståndsvariationerna små. De högsta vågorna längs västkusten noterades den 23, i övrigt höll sig vågorna mestadels under 1 meter.

Höga vågor

Friska vindar skapade 3-metersvågor öster om Gotland den 6. De högsta vågorna längs västkusten noterades den 23 i samband med ett för årstiden intensivt lågtryck på norra Nordsjön, som medförde sydvästliga kulingvindar på Skagerrak.
 
På Väderöarna uppmättes då 3.0 meter signifikant våghöjd. Maxvärdena för Bottenhavet hittar man likaså den 23 med cirka 2 meter på den centrala och östra delen. I övrigt höll sig vågorna mestadels under 1.0 meter

Små variationer kring normalvattennivån

Lågtrycken vandrade i början av månaden från Island till norra Ishavet och flera fronter passerade Skandinavien. Framför fronten den 3 steg vattenståndet i Kalix kortvarigt till +33 cm, vilket blev den högsta noteringen för Bottniska viken.
 
Den 5-6 passerade ett ganska intensivt lågtryck åt sydost förbi mellersta Sverige och vattenståndet sjönk snabbt både längst i norr och utmed västkusten. Mätningarna från Smögen och Kungsvik landade på -43 cm den 6.

Därefter jämnades dock skillnaderna ut i samband med ett omfattande högtryck med centrum över sydöstra Östersjön som kom att dominera vädret mellan den 10 och den 20.

Ett lågtryck med kulingvindar på norra Nordsjön rörde sig den 23 åt nordost via Sydnorge varvid vattnet invid Bohuskusten kortvarigt steg till omkring +40 cm. För Östersjön blev svängningarna i allmänhet mycket små med variationer mellan +10 och -10 cm.