Juni 2006 - Temperatur i havet

Från den 10 steg vattentemperaturen i snabb takt, månadsmedelvärdena hamnade högre än normalt vid flera mätstationer.

Fortsatt varmt ytvatten på många håll men också en period med uppvällning i Bottniska viken

Ytvattentemperaturen steg till en början långsamt men från den 10 i allt snabbare takt i det högtrycksdominerade och varma vädret.

Månadsmedelvärdena hamnade härmed högre än normalt på ett flertal stationer, exempelvis Hoburgen, Trelleborg och Trubaduren där de kom att ligga cirka 1 grad över de normala.

En period med uppvällning av kallare vatten på grund av envis sydlig (kustparallell) vind förekom dock på den svenska sidan av norra Bottenhavet och Bottenviken i slutet av månaden.

Vattentemperaturen sjönk närmast kusten mellan Sundsvall och Örnsköldsvik från cirka 12° den 22 till endast 7-8° den 26. Därefter följde vindar av varierande riktning och förhållandena återgick gradvis till de normala.

Karta över ytvattentemperatur i havet 12 juni 2006
Ytvattentemperatur i havet 12 juni 2006 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juni 2006
Ytvattentemperatur i havet 29 juni 2006 Förstora Bild