Juni 2004 - Vattenstånd och vågföring

Ett djupt lågtryck vid Lofoten den 14 medförde friska västliga vindar och vattnet vid Skånes sydkust sjönk till omkring -35 cm, medan det blev högt på västkusten. Men när vinden avtagit så kom vattnet tillbaka den 16-17.

Höga vågor

Ett mindre lågtryck orsakade den 8 tillfälligt 1.5 m vågor på norra Östersjön. Under perioden 13- 16 medförde friska sydväst- och västvindar 2 m signifikant våghöjd på Skagerrak och i Östersjöns östra farvattnen.
 
Slutligen passerade ett lågtryck österut över Götaland den 25 och skapade sydvästlig kuling på södra Östersjön och ca 2 m signifikant våghöjd

Vattenrekyl mot sydkusten

Vattenståndet i Östersjön låg i början av månaden nära eller något under medelvatten. I samband med en högtrycksrygg omkring den 9 var vattennivån låg även på västkusten.
 
Därefter började lågtrycken tränga in över Sverige och vatten började strömma in till Östersjön från Västerhavet. Ett djupt lågtryck vid Lofoten den 14 medförde friska västliga vindar och vattnet vid Skånes sydkust sjönk till omkring -35 cm, medan det blev högt på västkusten.

När vinden mojnat kom vattnet tillbaks till sydkusten som en rekyl den 16 - 17. Ett annat lågtryck med friska sydvästvindar den 20-21 medförde att vattenståndet i norra Östersjön och Bottenhavet steg till drygt 20 cm över medelvatten.

Därefter sjönk det undan något. På västkusten var vattenståndet högst kring den 24 i samband med ett intensivt lågtryck på Nordsjön.