Juni 2004 - Temperatur i havet

Ytvattnets värmdes upp i normal takt men stannade upp i mitten av månaden och steg därefter långsamt. Detta ledde till medeltemperaturer under det normala förutom i Bottenviken.

Varmt i Bottenviken - kallt vid sydkusten

Uppvärmningen av ytvattnet pågick i början av månaden i normal takt men stannade upp i mitten av månaden i de flesta farvattnen och steg därefter bara långsamt.

Därmed blev medeltemperaturen allmänt något under den normala utom i norra Bottenviken. Temperaturen steg där till dryga 16°, medan det samtidigt bara var 11° vid Skånes sydkust, där friska vindar förde upp kallare djupvatten.

Även i norra och mellersta Östersjön var det bara 11-13° i skärgårdarna från mitten av månaden. På Gotland var det på grund av sydvästliga vindar upp emot 15° på västra sidan medan det var 12° på den östra. På västkusten var det ovanligt kyligt i vattnet, bara 13-14°.

Karta över ytvattentemperatur i havet 14 juni 2004
Ytvattentemperatur i havet 14 juni 2004 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 28 juni 2004
Ytvattentemperatur i havet 14 juni 2004 Förstora Bild