Juli 2010 - Vattenstånd och vågor

Variationerna i havsvattenståndet längs Sveriges kuster var i juli i allmänhet små. Längs västkusten var vattenståndet som högst den 5-6 i samband med västvind. Kungsvik hade den 642 cm över medelvattenstånd.

Sjösprång i Sundsvallsbukten

Variationerna i havsvattenståndet längs Sveriges kuster var i juli i allmänhet små. Längs västkusten var vattenståndet som högst den 5-6 i samband med västvind. Kungsvik hade den 6 42 cm över medelvattenstånd. Samma siffra noterades i Kalix den 31 och var månadens högsta. Månadens lägsta vattenstånd rapporterades också från Kalix, då vattnet den 25 sjönk 40 cm under medel.'
 
Den 29 inträffade ett sällsynt fenomen vid Åstön i norra Sundsvallsbukten. Enligt rapporter från boende i området steg vattenståndet plötsligt omkring 60-100 cm över medel vilket orsakade kraftig strömning genom de smala sunden mellan ön och fastlandet. Fenomenet varade några minuter innan vattnet åter sjönk undan. Det som bevittnades var ett så kallat sjösprång.

Sjösprång är en lokal vattenståndsstörning orsakad av en plötslig oregelbundenhet i lufttryck och/eller vindförhållanden. I detta fall framkallades den troligtvis av en åskfront längre ut till havs. Störningen fortplantade sig inåt land och i den förträngning som de smala sunden utgör skapades resonans vilket gav extra hävning av vattenytan.

Sjösprång med amplitud upp till ett par decimeter inträffar längs Sveriges kuster några gånger per år, men större höjdskillnader är mer sällsynta. Läs mer om sjösprång i Kunskapsbanken på www.smhi.se.

Små sommarvågor

Till havs var juli en lugn månad med mestadels små våghöjder. I södra Bottenhavet registrerade Finngrundets vågboj signifikant våghöjd* under 1 m de tre första juliveckorna, då vackert sommarväder dominerade. I samband med ett omslag till mer ostadigt väder med flera blåsiga lågtryckspassager under månadens sista vecka noterades dock litet högre vågor.
 
I Bottenhavet var vågorna som regel under 2 m, men i södra Östersjön nådde de 2.5 m den 24. Månadens högsta vågor uppmättes vid Väderöarna natten till den 31 då friska sydvästvindar kortvarigt åstadkom sjö med signifikant våghöjd på 4 m och maximal våghöjd strax över 6 m.