Juli 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalten låg mot mitten av månaden på värden runt eller strax under det normala i stora delar av landet.

Markvattenhalten

Markvattenhalten låg mot mitten av månaden på värden runt eller strax under det normala i stora delar av landet. I stora delar av Götaland samt östra Svealand var nivåerna långt under det normala. Allra lägst var nivåerna i sydöstra Götaland. I norra delen av Värmland, centrala delarna i Dalarna och centrala Jämtland var markvattenhalten högre än det normala.

Grundvattennivån

Grundvattennivåerna har sedan juni i allmänhet sjunkit med 30–80 cm i Götaland,Svealand och södra Norrland. I mellersta och norra Norrland har nivåerna sjunkit med 10–60 cm med undantag av ett par mätstationer där nivåerna stigit med 7 och 18 cm. Förändringarna var större än normalt för årstiden.
 
Nivåer från nära de normala till mycket över de normala för årstiden dominerade i Sverige. Undantag var de nordvästra och sydöstra delarna av Götaland samt ostligaste Svealand med nivåer under eller mycket under de normala. Det bör dock noteras att lokala avvikelser kan förekomma.

Vattenföring

I juli var vattenföringen lägre än månadsmedelvärdet i sydöstra Norrland och östra Svealand. Stationerna Mertajärvi och Saras Fors hade en vattenföring över månadsmedelvärdet medan den i övriga Norrland och Svealand var kring det normala för månaden.

I Götaland var vattenföringen låg, under månadsmedelvärdet i juli för den östra delen. I slutet av månaden ökade vattenföringen i Götaland exklusive Skåne till följd av riklig nederbörd.

Grundvattennivån 15 juli 2010 enligt SGU
Grundvattennivåer enligt SGU 15 juli Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 juli 2010
Beräknad markvattenhalt i procent av den normala 15 juli. Förstora Bild