Juli 2010 - Temperatur i havet

Ytvattentemperaturerna i haven runt Sverige kulminerade under mitten av månaden och nådde över 20° på de flesta håll, utom i Bottenviken.

Varmt ytvatten

Ytvattentemperaturerna i haven runt Sverige kulminerade under mitten av månaden och nådde över 20° på de flesta håll, utom i Bottenviken.
På grund av intensiv värme i östra Europa klättrade ytvattentemperaturen till sjöss i sydöstra Östersjön till nära 23° i mitten av månaden, innan den sakta sjönk i samband med svalare luft och nederbörd.
 
I södra Bottenviken noterades uppvällning i samband med ihållande, frisk sydvind. Mellan den 21 och den 23 sjönk temperaturen i ytvattnet vid Ratan från 14° till 6.6°. Uppvärmningen kom dock igång igen när vinden avtog och i slutet av månaden var temperaturen nära normal.

Medeltemperaturen hamnade för månaden över det normala för majoriteten av de bevakade mätstationerna.

Karta över ytvattentemperatur i havet 15 juli 2010
Ytvattentemperatur i havet 15 juli Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 29 juli 2010
Ytvattentemperatur i havet 29 juli Förstora Bild