Juli 2009 - Vattenstånd och vågor

Det högtryck som inledde månaden gav vattenstånd under medel på de flesta håll. Månadens högsta signifikanta våghöjd på 6.2 m uppmättes vid Väderöarna i samband med stormbyar den 31. Den maximala våghöjden vid det tillfället mätte strax över 9 m.

Höga vågor

Den 9 var ett blåsigt dygn på Östersjön och Bottenhavet, då Finngrundet samt Södra och Norra Östersjön hade signifikant våghöjd över 3 m och maxvågor kring 5 m.

Södra Östersjön hade sedan ytterligare ett tillfälle med vågor över 3 m, den 21. Även Skagerrak och Kattegatt hade den 21 friska vindar och vid Väderöarna noterades då vågor över 3 m.

Månadens högsta signifikanta våghöjd på 6.2 m uppmättes vid Väderöarna i samband med stormbyar den 31. Den maximala våghöjden vid det tillfället mätte strax över 9 m.

Lågt lufttryck gav höga vattenstånd

Högtrycket som inledde juli månad gav vattenstånd under medel på de flesta håll. Månadens lägsta notering, -52 cm, kommer från Kalix och noterades under det blåsiga dygnet den 9.

Efter detta vände det uppåt då lufttrycket sjönk och Östersjön hade, med undantag av en tillfällig dipp den 21, ett överskott av vatten under resten av månaden.

Längs västkusten låg vattenstånden nära medel under större delen av månaden, men det kraftiga lågtrycket med västlig kuling den 31 gav toppnoteringar vid samtliga västkuststationer.

Månadens högsta vattenstånd, 64 cm över medel, uppmättes i Kungsvik på morgonen den 31.