Juli 2009 - Temperatur och nederbörd

På många håll var juli bland de regnigaste sedan mätningarna började 1860. Trots mängden nederbörd blev månaden något varmare än normalt.

Nära normalt

Det blev en varm inledning, som följdes av en lite svalare period, men från mitten av månaden låg temperaturen nära den normala.

Undantaget var Norrbotten och norra Lappland som från den 23 fick temperaturöverskott månaden ut. Där noterades då under flera dagar landets högsta temperaturer.

Trots allt regnande blev juli som helhet något varmare än normalt. Den geografiska fördelningen av temperaturavvikelsen påminner om förra årets juli, men vägen dit var olika.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2009
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2009 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2009.
Medeltemperaturen i juli 2009 Förstora Bild

Mycket regn och några rekord

På många håll var detta en av de regnigaste julimånaderna sedan mätningarna började 1860. Fullt i klass med rekordåret 2000 och blötare än juli 2004 och 2005.

Skurar gjorde att nederbörden föll ojämnt. I stora delar av Ångermanland, Dalarna, Värmland, Dalsland och Bohuslän kom 200 till 250 mm och på vissa platser ännu mer.

Allra mest fick Hattsjöbäcken i Ångermanland med 332 mm, vilket ligger nära det svenska julirekordet. Detta är 334 mm vilket uppmättes i Baramossa på Hallandsås 2007.

Karta över nederbörd i juli 2009
Nederbörd under juli 2009 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2009
Nederbörden i procent av det normala under juli 2009 Förstora Bild