Juli 2009 - Temperatur i havet

Uppvärmningen som började i slutet av juni avstannade dock under andra veckan i juli och ersattes av en avkylningsperiod. Slutresultatet för juli blev ett värmeöverskott på 1-3 grader i ytvattnet kring Sverige.

Varierande ytvattentemperaturer

Den uppvärmning som satte igång i slutet av juni fortsatte även under julis första dagar. Flera av mätstationerna i söder och längs västkusten nådde över 20º kring den 3-4.

Uppvärmningen avstannade dock under andra veckan i juli och ersattes istället av en avkylningsperiod då lågtrycken började rulla in med blåst och lägre temperaturer.

Ytvattnet vid Finngrundet, som under juni satte nytt värmerekord, utsattes under denna period för så kraftig omblandning att temperaturen dök från ca 17º i början av månaden till 9.5º den 11.

Detta är den lägsta julitemperatur som uppmätts vid denna station. Under mitten av månaden började temperaturerna återhämta sig något.

Men det blåsiga vädret orsakade under slutet av juli en ny tillfällig avkylningsperiod i främst de västliga farvattnen samt längs sydöstra Sveriges kustband Bottenviken och norra Bottenhavet var relativt ostörda av den dramatik som rådde i övriga områden, och temperaturerna här klättrade stadigt uppåt under i stort sett hela månaden.
 
Slutresultatet för juli blev, trots variationerna, ett värmeöverskott på 1–3 grader i ytvattnet kring Sverige.

Karta över ytvattentemperatur i havet 16 juli 2009
Ytvattentemperatur i havet 16 juli 2009 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 30 juli 2009
Ytvattentemperatur i havet 30 juli 2009 Förstora Bild