Juli 2006 - Vattenstånd och vågor

Låga vattenstånd över hela landet och månadens lägsta notering på - 34 cm inträffade den 15 i Göteborg. För Östersjöns del kulminerade vågorna den 15 med 3,5-metersvågor främst öster om Gotland.

Höga vågor

Den 11 uppmättes månadens toppnotering på Västerhavet, drygt 3.0 meter
signifikant våghöjd vid Väderöarna i samband med syd- till sydvästvindar med nära kulingstyrka.

För Östersjöns del kulminerade vågorna den 15, då nordvindar friskade i bakom en kallfront. 3.5-metersvågor drabbade härmed främst farvattnen öster om Gotland.

Även Bottenhavet fick en släng av sleven den 18, då det blåste till från nordväst bakom ännu en kallfront. Vågor på ca 2.5 meter noterades då i den sydöstra delen.

Under normalt vattenstånd på samtliga stationer

Ett högtryck dominerade vädret över Östersjön i månadens inledning och inga nämnvärda vattenståndsförändringar noterades. Från och med den 10 öppnades vägen för fronter från sydväst in över Skandinavien och då inträffade månadens högsta värde, +16 cm, i Ratan den 13.
 
De låga nivåerna i Bottniska viken och i Östersjön bibehölls i samband med flera kallfronter med åtföljande nordliga vindar i kombination med ett högtryck över norra Skandinavien.

För västkustens del steg vattnet på Bohuskusten snabbt den 10. Kungsvik hade då kortvarigt +43 cm som mest i samband med syd- till sydvästliga vindar med nära kulingstyrka.

Månadens lägsta notering , -34 cm i Göteborg, inträffade den 15, när ett högtryck förstärktes över Brittiska öarna och Nordsjön.