Juli 2006 - Temperatur och nederbörd

Bland annat i Skåne så var månaden den varmaste sedan mitten av 1800-talet. På de flesta håll i landet så var nederbörden mindre än normalt.

Rekordvarmt i södra Götaland

Årets julimånad blev i Skåne och lokalt i andra sydsvenska landskap den varmaste sedan mätningar inleddes i mitten av 1800-talet. Lund hade en medeltemperatur på 21.7°, vilket är mycket nära det svenska rekordet på 21.9° i Karlstad i juli 1901.

I norra Götaland och i Svealand var i allmänhet julimånaderna 1994, 1914 och 1901 lite varmare än i år. I Norrland behöver vi bara gå tillbaka till i fjol för att finna en varmare julimånad.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2006
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2006 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2006
Medeltemperaturen i juli 2006 Förstora Bild

Torrt eller mycket torrt

På de flesta håll i Sverige föll mindre regn än normalt, i sydöstra hörnet av landet i allmänhet knappt en fjärdedel av normalmängden. Ingen station rapporterade dock helt uppehåll under månaden, något som inträffade i juli 1994.

Längst i nordväst föll lite mer regn än normalt i samband med kallfronter från Norska havet. De isolerade områdena med nederbördsöverskott som återfinns i övriga Sverige är orsakade av lokala men kraftiga regnskurar.

Karta över nederbörd i juli 2006
Nederbörd under juli 2006 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2006
Nederbörden i procent av det normala under juli 2006 Förstora Bild