Juli 2006 - Temperatur i havet

Nordvästliga vindar i mitten av månaden orsakade uppvällning av kallt vatten längs stora delar av Bottenhavskusten. Från och med den 25 höll ytvattnet till sjöss mellan 20 och 23° från Gotska Sandön och vidare till Västerhavet. I likhet med 2005 slogs flera julirekord.

Rekordvarmt ytvatten i Östersjön och Västerhavet

Juli inleddes med ytvattentemperaturer nära de normala i Bottniska viken och Ålands hav i samband med att ett högtryck parkerade över södra och mellersta Sverige. Ett stråk med kallare vatten etablerades dock snabbt i Bottenviken söder om Bjuröklubb.
 
Nordvästliga vindar i mitten av månaden orsakade uppvällning av kallt vatten även längs stora delar av Bottenhavskusten.

I söder hade man å andra sidan ett rejält temperaturöverskott redan från början och det bitvis mycket varma vädret medförde ytterligare stigande temperaturer, särskilt den sista juliveckan.
 
Från och med den 25 höll ytvattnet till sjöss mellan 20 och 23° från Gotska Sandön och vidare till Västerhavet. I likhet med 2005 slogs flera julirekord.

Vid Trubaduren uppmättes t ex 23.1° den 31, hela 2.0 grader över det tidigare maximivärdet för juli och även nytt absolutrekord. Nytt absolutrekord noterades även för Trelleborg, där det tidigare varit 22.4° som högst.

Karta över ytvattentemperatur i havet 17 juli 2006
Ytvattentemperatur i havet 17 juli 2006 Förstora Bild
Karta över ytvattentemperatur i havet 31 juli 2006
Ytvattentemperatur i havet 31 juli 2006 Förstora Bild