Juli 2005 - Vattenstånd och vågor

De två första veckorna gav det lugna vädret låga eller måttliga vågor. Från mitten av månaden blev det blåsigare med kortvariga kulingar med högre vågor som följd. I Västerhavet pendlade vattenståndet på grund av tidvatten och inflytande av lågtrycken i väster.

Höga vågor

Det lugna vädret de första 2 veckorna gav endast låga eller måttliga vågor i Sveriges farvatten. Utanför Bohuskusten blev det dock tillfälligt 1-1.5 m höga vågor den 5 i samband med frisk sydostvind.

Från mitten av månaden blev det blåsigare med kortvariga kulingar. Den 20 var det drygt 2.5 m vågor utanför Bohuskusten, samt i farvattnen söder om Gotland. Den 24 gav ett nytt lågtryck vågor på 2-2.5 m i farvattnen söder och öster om Gotland.

Något under medelvatten i början, ökande på slutet

Det högtrycksbetonade vädret de första veckorna gav i Bottniska viken och Egentliga Östersjön långsamt sjunkande vattenstånd till mellan 10 och 20 cm under medelvatten.
 
Från mitten av månaden ökade vattenståndet åter i samband med ostadigare väder och månadens högsta värde uppmättes den 25 i Kalix med +42 cm.

I Västerhavet pendlade vattenståndet mer på grund av tidvatten och inflytande av lågtrycken i väster. Den 4 uppmättes i Smögen +37 cm, medan Kungsvik fick +41 cm den 20.