Juli 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattenföringen var allmänt sjunkande över hela landet under månadens första hälft. Det till en början varma vädret med ringa nederbörd ledde till en upptorkning av markerna. Grundvattennivåerna var för årstiden normala eller under de normala.

Vattenföring

Varmt och torrt väder under månadens första halva gjorde att vattenföringen var allmänt sjunkande i hela landet. Ostadigt väder under andra halvan av månaden ledde till stigande vattenföring på de flesta håll.

Vid månadens slut var vattenföringen lägre än normalt för årstiden i västra Svealand och omkring den normala i resten av landet.

Markvattenhalten

Det till en början varma vädret med ringa nederbörd ledde till en upptorkning av markerna. Den 21 var därmed markvattenhalterna i Skåne och längs ostkusten 20-40% samt i fjällkedjan och nordligaste Norrland drygt 40% under de normala.

I västra Götaland var halterna däremot över de normala för årstiden beroende på nederbörd i mitten av månaden. För övriga delar av landet var situationen nära den normala.

Grundvattennivån

Den 15 juli hade grundvattennivåerna under den senaste månaden sjunkit 20-50 cm i praktiskt taget hela landet, vilket är något mer än normalt för årstiden. Nivåerna var för årstiden normala eller under de normala.

Stora lokala avvikelser förekommer ofta under sommaren på grund av nederbörd i form av skurar. Grundvattensituationen är tillfredsställande i stora delar av landet.

Grundvattennivån 15 juli 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 juli 2005 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2005
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 juli 2005 Förstora Bild