Juli 2005 - Temperatur och nederbörd

Första tredjedelen av juli blev extremt varm men också blötare än vanligt på de flesta håll, trots att det inledningsvis var mycket torrt.

Varmt i hela landet

Juli blev varmare än normalt i hela landet tack vare en extremt varm första tredjedel. Avvikelserna från normalvärdet var ovanligt enhetliga och låg i allmänhet på omkring +2 grader.

I genomsnitt är var tredje till var tionde julimånad varmare än årets. I Stockholms ytterskärgård var den dock den femte varmaste under de senaste hundra åren och t o m lite varmare än den varma juli 2003.

Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2005
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i juli 2005 Förstora Bild
Karta över medeltemperaturen i juli 2005
Medeltemperaturen i juli 2005 Förstora Bild

Blött till slut på de flesta håll

Årets juli blev inte bara varmare utan också blötare än vanligt på de flesta håll, trots att det inledningsvis var mycket torrt.

Inom stora områden var fjolårets juli ännu blötare, men i främst Ångermanland, där det var rätt torrt ifjol, var juli i år den regnigaste sedan den rekordblöta julimånaden år 2000. I de västligaste fjällen i mellersta Lappland var årets juli däremot den torraste på 25 år.

Karta över nederbörd i juli 2005
Nederbörd under juli 2005 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under juli 2005
Nederbörden i procent av det normala under juli 2005 Förstora Bild