Januari 2010 - Temperatur och nederbörd

I Götaland, Svealand och södra Norrland har januari inte varit så kall sedan 1987. I norra och mellersta Norrland behöver man däremot inte gå längre tillbaks än till 2007 eller 2004 för att finna en kallare januarimånad. Jämfört med de senaste åren var det ovanligt stora snödjup i södra Sverige.

Kallt

I Götaland, Svealand och södra Norrland har januari inte varit så kall sedan 1987. I norra och mellersta Norrland behöver man däremot inte gå längre tillbaks än till 2007 eller 2004 för att finna en kallare januarimånad.

Det högtrycksbetonade väderläget gav på många håll upphov till kraftig inversion. Medan det i låglänt terräng var riktigt låga temperaturer var kylan i högre områden inte lika dramatisk. På kartan är därför analysen av avvikelserna på många håll utjämnad i områden med stora höjdskillnader.

Karta över medeltemperaturen i januari 2010.
Medeltemperaturen i januari 2010 Förstora Bild
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2010
Medeltemperaturens avvikelse från det normala i januari 2010 Förstora Bild

Mycket snö - lite vatten

Jämfört med de senaste åren var det ovanligt stora snödjup i södra Sverige. I smält form var dock nederbördsmängderna relativt små eftersom mycket av snön föll vid låga temperaturer.

Framförallt västra delen av landet var torr, vilket bidrog till att snötäcket i västra Lapplandsfjällen var ovanligt tunt under hela månaden. I västra Norrland behöver man dock inte gå mer än sex år tillbaka för att hitta en torrare januarimånad. I västra Götaland och västra Svealand däremot har januari inte varit så nederbördsfattig sedan 1997.

Karta över nederbörd i januari 2010
Nederbörd under januari 2010 Förstora Bild
Karta över nederbörd i procent av det normala under januari 2010
Nederbörden i procent av det normala under januari 2010 Förstora Bild