Januari 2008 - Vattenstånd och vågor

En mycket blåsig månad med flera stormar och pendlade vattennivåerna längs västkusten och i norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken.

Höga vågor

Januari blev en mycket blåsig månad med flera stormar. Härmed uppmättes periodvis mycket höga vågor, dock inga rekord.

Stormvindar med orkanbyar drabbade Bohuskusten både den 25 och 31, varvid våghöjden vid mätbojen utanför Väderöarna steg till 6.4 m med maxvågor på 9.8 m.

Mätplatsen i södra Östersjön vid position 55°55’N 18°47’E fick den 25 i samband med hård västlig kuling 6.0 m höga vågor.

Maxvåghöjden var vid detta tillfälle 9.2 m. Toppnoteringarna för januari i norra Östersjön och Bottniska viken kom den 19- 20, då våghöjden kortvarigt steg till mellan 4 och 5 m.

Fortsatt höga nivåer i Östersjön

Januari inleddes med sjunkande vattennivåer på västkusten och redan den 5 inträffade i samband med kraftiga sydostvindar månadens lägsta notering i Viken med -113 cm.

I Östersjön däremot började månaden med ett överskott av vatten. Efter idel lägstanoteringar den 5 steg vattenstånden kraftigt på västkusten ungefär samtidigt som de sjönk något inne i Östersjön.

Resten av månaden pendlade vattennivåerna ganska kraftigt upp och ned längs västkusten och i norra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken, dock mestadels med nivåer över medel och den dominerande vindriktningen var sydväst.

Den 18-19 i samband med ett lågtryck steg vattnet tillfälligt längs västkusten och i södra Östersjön var nivåerna då relativt låga.

Mot slutet av januari fortsatte det ena lågtrycket efter det andra att passera och månadens högsta notering, +119 cm i Kungsvik, inträffade i samband med mycket kraftiga vindar den 25.

Samma datum sjönk vattennivån i sydvästra Östersjön till runt en halv meter under medelvatten.